Popular Posts

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Nareszcie! Budują ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Ostrobramskiej.

Ulica Ostrobramska to jedna z głównych ulic Warszawy, która na przeważającej długości pozbawiona jest ścieżki rowerowej. Po obu stronach ulicy przeważają chodniki wykonane z betonowych płytek chodnikowych. Większość z tej nawierzchni pamięta jeszcze czasy PRL. Nawierzchnia jest nierówna i popękana. Jazda na rowerze po płytkach chodnikowych nie należy do najprzyjemniejszych. 

Jednak i tutaj sprawy rowerowe idą w dobrym kierunku. Obecnie budowany jest nowy chodnik wzdłuż południowej granicy Witolina od ulicy Rodziewiczówny do ulicy Fieldorfa. Wraz z chodnikiem budowana jest ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej po obu stronach ulicy Ostrobramskiej. W niektórych miejscach powstaną parkingi rowerowe ze stojakami typu odwróconego. 

Nowy odcinek ścieżki rowerowej to przedłużenie ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż ulicy Rodziewiczówny oraz wzdłuż ulicy Ostrobramskiej od ulicy Rodziewiczówny w kierunku węzła drogowego Marsa. Inwestorem ścieżki rowerowej jest ZDM.


Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Ostrobramskiej.

Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Ostrobramskiej.

Chodnik na ulicy Ostrobramskiej.

Chodnik na ulicy Ostrobramskiej.

Chodnik na ulicy Ostrobramskiej.

Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Ostrobramskiej.

Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Ostrobramskiej.
[zdjęcia z 15 lipca 2013 roku]
< >

Ukryte szczegóły stałej wystawy rzeźby na osiedlu Ostrobramska - LXIX Akcja GTWb

Poświęciłem wiele blogowych wpisów rzeźbom znajdującym się na osiedlu Ostrobramska. Ten wpis kończy cykl o rzeźbach na Witolinie. Na osiedlu jest jeszcze jedna rzeźba, w przypadku której udało się ustalić nazwę i autora. To Hommage Dla Aliny Szapocznikow dłuta Barbary Falender. Rzeźba znajduje się ... w zaroślach pomiędzy blokiem przy ulicy Ostrobramskiej 84, a ulicą Ostrobramską, około 20 metrów od ulicy Komorskiej. To miejsce skutecznie ukrywa szczegóły rzeźby.

Rzeźba została wykonana z marmuru w 1978 roku. Zdjęcia rzeźby sprzed lat można znaleźć na stronie internetowej Barbary Falender. Cóż można więcej napisać, poza tym, że właściciel rzeźb na Witolinie nie wie co ma w swoim posiadaniu. To wstyd, że dzieło znanej rzeźbiarki znajduje się w takim stanie i miejscu. W czasie, gdy rzeźby ustawiano na osiedlu były one przekazane Spółdzielni Osiedle Młodych. Czy po podziale Osiedla Młodych na kilka mniejszych spółdzielni przekazano te rzeźby Spółdzielni Ostrobramska?

Na terenie osiedla znajduje się jeszcze wiele rzeźb. Wiadomo gdzie stoją i jak wyglądają, ale nazwy tych rzeźb i ich autorzy to ukryte szczegóły.< >

Ulica Komorska przetrwała na nie zmienionej trasie od czasu jej wytyczenia.

Ulica Komorska w WarszawieUlica Komorska leży na terenie Starego Witolina. Rozpoczyna swój bieg przy ulicy Grochowskiej, a kończy przy ulicy Ostrobramskiej. Najprawdopodobniej ulica została wytyczona w okresie przyłączenia Grochowa, w tym Witolina do Warszawy (1916 rok). Bieg ulicy pozostał nie zmieniony od czasu jej wytyczenia do chwili obecnej.

Główne obiekty znajdujące się przy ulicy Komorskiej to:
  • bazar Szembeka,
  • wieżowce osiedla Ostrobramska (zachodnia granica),
  • Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych.
  • parking samochodowy prowadzony przez SM Ostrobramska.
Ulica Komorska w WarszawieUlica Komorska liczy 750 metrów długości. Na odcinku pomiędzy ulicą Grochowską, a Łukowską jest jednokierunkowa, a na odcinku pomiędzy Ostrobramską, a Łukowską jest dwukierunkowa. 

Ulica służy jako dojazd dla zaopatrzeniowców do bazaru Szembeka oraz parking dla klientów i mieszkańców. Wzdłuż osiedla Ostrobramska ulica poszerzona jest o parkingi dla samochodów.

Na odcinku pomiędzy Grochowską, a Łukowską przeważa zabudowa charakterystyczna dla przedwojennego Grochowa. Wzdłuż zachodniej granicy ulicy pomiędzy ulicą Sulejkowską, a Łukowską przeważają obiekty wybudowane w latach 90. ubiegłego wieku. Odcinek ulicy Komorskiej pomiędzy Łukowską, a Ostrobramską, to przewaga zabudowy charakterystycznej dla okresu  peerelu.   

Ulica Komorska w Warszawie


Ulica Komorska w WarszawieUlica Komorska w Warszawie

Ulica Komorska w Warszawie


Ulica Komorska w Warszawie


Ulica Komorska w Warszawie

Ulica Komorska w Warszawie


Ulica Komorska w Warszawie


Ulica Komorska w Warszawie


Ulica Komorska w Warszawie


Ulica Komorska w Warszawie

Ulica Komorska w Warszawie

Ulica Komorska w Warszawie

Ulica Komorska w Warszawie


Ulica Komorska w Warszawie


Ulica Komorska w Warszawie

Ulica Komorska w Warszawie
< >