Popular Posts

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Sto lat temu na miejscu bitwy pod polskimi Termopilami - LXXXVII akcja GTWb

Od bitwy pod Olszynką Grochowską musiało minąć aż 85 lat, aby miejsce to Polacy mogli upamiętnić. Przez cały okres zaborów, Rosjanie nie pozwalali na postawienie jakiegokolwiek symbolu, który przypominałby to historyczne wydarzenie. Wycięto nawet olchowy las. Jednak pamięć ludzka jest, jak zapisana księga przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Upamiętnienie bohaterów bitwy pod Olszynką Grochowską stało się realne dopiero w 1915 roku. W 1916 roku Towarzystwo Przyjaciół Grochowa postawiło drewniany krzyż na miejscu dawnej bitwy. W 1931 roku krzyż drewniany zamieniono na żelazny. Obok krzyża znajduje się krypta na której umieszczono napis nawiązujący do napisu z pomnika dzielnych Spartan walczących pod Termopilami:
"Przechodniu powiedz współbraciom,
Że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi
Ale z troską w sercu o losy Polski,
Losy przyszłych pokoleń – o Wasze losy"

[ zdjęcia z 5 października 2013 roku ]
< >

Słoneczna styczniowa Warszawa

Tegoroczna zima nie należy do surowych. Można nawet powiedzieć, że zamiast zimy zawitała do nas w tym roku paskudna i deszczowa jesień. Ponieważ nie możemy doczekać się na mroźną i śnieżną zimę, to może zawita do nas wiosna w styczniu? Jakże odmienny był dzisiejszy dzień, gdy zza chmur wyjrzało Słońce, a temperatura powietrza osiągnęła prawie 10 stopni Celsjusza. Nisko świecące Słońce cudownie oświetliło warszawskie City. Tak wyglądało City późnych popołudniem widziane z Witolina.


[ zdjęcia wykonano 13 stycznia 2015 roku ]
< >