Popular Posts

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Granice Witolina. Od ulicy Dęblińskiej w stronę ulicy Tarnowieckiej

Granica Witolina to tylko historia zapisana na starych mapach i w pamięci ludzkiej. Jednak ciągi uliczne na dużej części dawnego Witolina pozostały niezmienione od ponad 100 lat. Północną granicę Witolina stanowi ulica Grochowska na odcinku od kanału Olszynka Grochowska (można też spotkać określenie tego kanału jako bezimienny dopływ kanału Nowa Ulga) do ulicy Zamienieckiej.  Zapraszam na krótki spacer wzdłuż północnej granicy Witolina na odcinku od ulicy  Dęblińskiej do ulicy Tarnowieckiej (prawie).

Jak widać na załączonych obrazkach pieszy szlak wzdłuż ulicy Grochowskiej, czyli chodnik pamięta bardzo odległe czasy. Dotrwał do naszych czasów w całkiem dobrym stanie, ale tak dawniej, jak i obecnie nie jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego. 

Ulica Dęblińska

Północna granica Witolina. Ulica Grochowska

Północna granica Witolina. Ulica Grochowska

Północna granica Witolina. Ulica Grochowska

Północna granica Witolina. Ulica Grochowska

Północna granica Witolina. Ulica Grochowska

Północna granica Witolina. Ulica Grochowska

Północna granica Witolina. Ulica Grochowska

Północna granica Witolina. Ulica Grochowska
[ zdjęcia z 14 maja 2013 roku ]
< >

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz